Posted in: Uncategorized

Pożyczka pozabankowa na raty alternatywą dla kredytu

Osoby potrzebujące środków finansowych zwykle udają się banku w celu złożenia wniosku kredytowego. Tymczasem otrzymanie kredytu to zazwyczaj długotrwały proces, w dodatku trzeba spełnić szereg wymagań, aby w bank przyznał klientowi gotówkę. Z pomocą przychodzą pożyczki pozabankowe, które udzielane są przez firmy pożyczkowe. Jakie są zalety takich pożyczek?

Na dowolny cel

Firma pożyczkowa nie weryfikuje, na jaki cel klient przeznaczy pieniądze. Inaczej jest w przypadku kredytów. Banki wyspecjalizowały się w udzielaniu różnego typu kredytów, które jasno określają cel wydatkowania pożyczonych pieniędzy. Jest to często problematyczne dla kredytobiorcy, ponieważ potrzebuje on gotówki zarówno na zakup przedmiotu dedykowanego, jak i na inne cele. Tymczasem zaciągając kredyt środki finansowe nie mogą być wydatkowane na nic innego, a co więcej trudno jest uzyskać kolejny, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pożyczkę pozabankową możemy natomiast przeznaczyć na kilka dowolnych celów i to bez konieczności wymieniania ich we wniosku.

Zdolność kredytowa

Tym, co decyduje o przyznaniu kredytu bądź odrzuceniu wniosku jest zdolność kredytowa. Posiadają ją osoby, które mają stałe źródło dochodów, zwykle e postaci umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracujący na umowę zlecenie czy o dzieło, co w praktyce gospodarczej wcale nie jest rzadkie, zwykle nie mogą myśleć o uzyskaniu kredytu. Dodatkowo bank weryfikuje wiek potencjalnego kredytobiorcy (im niższy, tym większe szanse uzyskania kredytu), stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu i średnie koszty utrzymania w ciągu miesiąca. Co więcej, banki sprawdzają dokładnie historię kredytową. Posiadanie dodatkowego zadłużenia zazwyczaj likwiduje szansę na uzyskanie kredytu. To samo dzieje się w przypadku, gdy wcześniejsze zobowiązania finansowe nie były spłacone w terminie. Ubiegając się o pożyczkę pozabankową firmy pożyczkowe postępują dwojako. W sytuacji, gdy kwota pożyczki jest niewielka często nie weryfikują one zdolności kredytowej. W przypadku dużych pożyczek firmy mogą chcieć lepiej poznać potencjalnego klienta, jednak ich wymogi nie są tak duże, jak w przypadku ubiegania się o kredyt.

Kwota pożyczki

To, ile na jaką kwotę pożyczki zostanie podpisana umowa zależy od konkretnej oferty firmy pożyczkowej. Niektóre z nich specjalizują się w udzielaniu pożyczek na małe sumy, w innych uzyskać można nieco większe kwoty. Wszystko zależy także od samego zainteresowanego i tego, jakiej finalnie gotówki będzie potrzebował. Ważne, żeby traktować pożyczkę jako źródło gotówki na cele bieżące lub inwestycyjne, jednak warto mieć na uwadze, że pożyczone pieniądze nie sfinansują bardzo dużych wydatków, takich jak na przykład zakup mieszkania. Pomimo to pożyczki pozabankowe mogą posłużyć do zakupu samochodu czy sfinansowania bieżących wydatków, jeżeli w danym czasie w domowym budżecie brakuje środków finansowych.

Wygodna spłata w ratach

Dla pożyczkobiorcy zwykle bardzo ważny jest czas, w jakim będzie trzeba oddać firmie pożyczkowej pieniądze. Dla wielu z nich istotne jest, aby spłata pożyczki nie odbywała się w formie jednorazowej, gdyż może to stanowić poważne obciążenie dla portfela. Rozwiązaniem jest spłata pożyczki w wygodnych ratach, które dostosowane są do pożyczkobiorcy. Niektóre firmy oferują odroczenie terminu płatności na przykład o dwa miesiące, czasem nawet do pół roku. Jest to ukłon w stronę osób, które cierpią chwilowy niedostatek, jednak w najbliższej przyszłości mają perspektywy na poprawę sytuacji finansowej. Raty spłacane są zwykle co miesiąc wraz z odsetkami. Liczba rat zależna jest od kwoty, jaka będzie miesięcznie spłacana. Im większa wartość raty, tym szybciej pożyczka zostanie spłacona – taki system redukuje ilość rat, jednak czasem bywa obciążający dla pożyczkobiorcy, który wybiera płacenie niższych miesięcznych kwot przez dłuższy okres czasu.

Koszty

Podstawowym kosztem pożyczki pozabankowej są odsetki. Ich wartość zależna jest od stopy procentowej, jaka narzucona zostaje przez firmę pożyczkową. Dodatkowo pożyczkobiorca zobowiązany jest do opłacenia kosztów prowizji. Prowizja jest swego rodzaju premią dla firmy pożyczkowej za czasowe udostępnienie gotówki. Firmy pożyczkowe mogą decydować o obciążeniu klienta dodatkowymi kosztami, które każdorazowo powinny zostać zawarte w umowie pożyczki. Mowa tu o takich kosztach jak opłata za zwłokę w spłacie, przyznanie dodatkowej kwoty pożyczki czy innego rodzaju opłaty. Wszelkie koszty, jakimi obciążony zostanie pożyczkobiorca płatne będą wraz z kolejnymi ratami.

Czy warto?

Pożyczka pozabankowa na raty to doskonałe rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowego finansowania, jednak nie mają zdolności kredytowej. Nawet, jeżeli bank pozytywnie rozpatrzyłby wniosek kredytowy lub wniosek o pożyczkę, procedura przyznania środków finansowych jest czasochłonna, zatem nie odpowiada osobom, które pilnie potrzebują pieniędzy. Pożyczka pozabankowa jest przyznawana w stosunkowo krótkim czasie, a forma ratalna forma spłaty pożyczki jest dla klienta bardzo wygodna.